Databeskyttelsespolitik

Behandling af dine oplysninger hos Nymann Consult

Nymann Consult registrerer oplysninger om dig, hvis du er:

  • aftalepart i en aftale indgået med Nymann Consult, og/eller
  • modtager af vores nyhedsbrev.

Vi har derfor udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, som beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger. Ønsker du at vide mere om, hvilke oplysninger Nymann Consult behandler, formålet, opbevaringsperioden samt hvilke modtagere dine oplysninger videregives til, kan du rettet henvendelse til den dataansvarlige. 
Nedenfor kan du bl.a. læse om dine rettigheder samt hvad du skal gøre, hvis du vil klage.

 

Dataansvarlig

Nymann Consult er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og vores kontaktoplysninger er:

Nymann Consult
Forsythiavej 8
7700 Thisted
CVR-nr.: 33673213
Telefonnummer: +45 40430432
E-mailadresse: michael@nymannconsult.com

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Er du modtager af vores nyhedsbrev, er behandlingen af dine persondata baseret på samtykke, og du har således ret til at trække samtykket tilbage til enhver tid. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Vær opmærksom på, at hvis du er aftalepart, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af kontraktmæssige forpligtelser og ikke på baggrund af samtykke. Du kan derfor ikke som aftalepart trække et samtykke tilbage, da vi således ikke kan opretholde vores forpligtelser. Dette kan – afhængig af aftalen – føre til misligholdelse.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på ovennævnte oplysninger. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få oplysninger om dig selv slettet, såfremt dette er muligt i henhold til Nymann Consults kontraktmæssige og lovgivningsmæssige forpligtelser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage

Såfremt du mener, at behandlingen er i strid med reglerne i databeskyttelseslovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33193200.

 

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information enten på telefon eller mail.

Du kan også vælge at anvende kontaktformularen. Så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Michael Nymann
T: 40430432
E: michael@nymannconsult.com

Tine Nilsson
T: 23295404
E: tine@nymannconsult.com